Medlem

Bli medlem i Söderhamns konstförening!

Medlemsavgift: 175 kr/år. Skriv namn vid inbetalning. För medlem under 20 år, 75 kr/år, ange även födelseår. BG: 5494-8781.

Medlemsförmåner:

  • Medlemmar går gratis på utställningar mot uppvisande av medlemskort, övriga 20 kr per person.
  • Medlemskap berättigar till deltagande i den årliga utlottningen av årets inköpta konst.
  • 10 % rabatt vid inköp under föreningens utställningar. Undantag kan ske vid vissa utställningar.
  • 10 % rabatt hos B.O.K i Söderhamn vid inköp av konstnärsmaterial.
  • 10 % rabatt på inramningar hos Profilen Konst & Ram, Nygatan 38, Gävle.
  • Den som rekryterar en ny medlem får en extra lott vid höstens konstlotteri.