Konststafetten

Initiativet till Konststafetten togs av Söderhamns konstförening. Syftet är att göra offentlig konst tillgänglig även utanför stadsmiljön. Med relativt små medel kan ett konstverk höja medvetenheten om den egna orten och skapa gemenskap.

Med finansiering huvudsakligen från Sparbanksstiftelsen Söderhamn finns snart fem konstverk att finnas synliga för ortsbor och andra i Bergvik, Trönö, Skog, Sandarne och Mo. Detta har skett genom öppna konsttävlingar i dessa kommundelar och där resp. hembygdsförening valt vinnare och även äger och förvaltar verket. Många lokala och andra konstnärer har kommit med förslag och i flera fall stimulerat till diskussioner och aktiviteter kring verken. Levande landsbygd i praktiken!